Χριστούγεννα - «Χριστουγεννιάτικο έλατο»

Τα μειονεκτήματα της υπερβολικά μεγάλης μύτης

Ιστορία μύτης 2η.
Σε προηγούμενη δημοσίευση, παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες της πολύ μεγάλης μύτης. Εδώ η μύτη είναι πιο μεγάλη, είναι μία ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ μεγάλη μύτη. Αντίστοιχης κλίμακας, όπως είναι λογικό άλλωστε, είναι και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στον ίδιο τον κάτοχο της μύτης και φυσικά στο περιβάλλον του (κυριολεκτικά).