Σούπερ-καλημέρα!

Τα μειονεκτήματα της πολύ μεγάλης μύτης

Ιστορία μύτης 1η.
Μία πολύ μεγάλη μύτη παρουσιάζει πολλές δυσκολίες σε αυτόν, ή αυτήν που τη φέρει. Η πικρή αλήθεια είναι ότι τις πιο πολλές φορές παρουσιάζει πολλές δυσκολίες σε αυτούς που συναναστρέφονται τον φέροντα, παρά στον ίδιο.