Έλα μέσα...

Κάποιος θέλει μια πρόσκληση, που να λέει ότι 
η καρδιά σας είναι ανοιχτή για αυτόν.
Πάρτε από εδώ...Έλα μέσα!

... και μοιράστε στον κόσμο καρδιές με ανοιγμένες τις πόρτες τους!

facebook   tweeter   pinterest