Ψυχρός ύπνος - 18. Ένα καλάθι


Θα κρεμόταν από κάποιο μπαλκόνι στη Σελήνη. Ε; 

Σχόλια