Κάνω σχέδια, βάζω στόχους

Ο κύκλος ...


Ένας κύκλος, άλλες αξίες.