Χριστούγεννα - «Χριστουγεννιάτικο έλατο»

Ο κύκλος ...


Ένας κύκλος, άλλες αξίες.