Χριστός ανέστη!

Ο κύκλος ...


Ένας κύκλος, άλλες αξίες.