Ψυχρός ύπνος - 9. Στην πίστα

Ε, τι να κάνουμε; 
Καμιά φορά η μουσική σε υπνωτίζει.

Σχόλια