Ψυχρός ύπνος - 5. Να οδηγήσεις το φορτηγό

Νομίζω πως πήρε τελικά ένα άλλο φορτηγάκι...

Σχόλια