Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 34. Φίλαθλοι με μνήμη

Σχόλια