Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 29. Ώρα για προπόνηση

Την ιστορία την εμπνεύστηκε ο teodoreh, από το γεγονός πως όντως, οι δύο χρήστες (Κώστας, Θόδωρος), αποφάσισαν να πηγαίνουν μαζί γυμναστήριο (για τους ίδιους λόγους με τους ήρωες μας)! Καμιά φορά δε, γίνονταν αστεία στον διάδρομο, για τον υπολογιστή.

Σχόλια