Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 19. Άδεια για τον τελικό κυπέλλου

Σχόλια