Χριστούγεννα - «Χριστουγεννιάτικο έλατο»

Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 23. Η απαγωγή

Επεισόδιο 23ο
Η απαγωγή
Η ιστορία βασίστηκε στις... πραγματικές hattrick-ικές απαγωγές που έγιναν από την παρακάτω ομάδα (που τώρα έχει κλείσει):
Savoie U-20 (506950) Press Announcement 18/5/2007 Dahu says:
We 've kidnapped 1 Swedish international (Henry Håkansson) and 2 German internationals (Eike Last and Lutz Eiswoog). If you HT's don't give us an own French region "Savoie" in Hattrick, we will fire them. If there is no "Savoie" in 1 week, they will be fired.

Στην ιστορία μας, χαρακτηριστικό είναι το... καρούμπαλο του υπολογιστή (καθώς χρησιμοποιήθηκε ως... ρόπαλο).

Επιστροφή στη λίστα με τις ιστορίες
«Η γωνιά του κατακα(η)μένου»...
 Η γωνιά του κατακα(ημένου