Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 8. Who's the boss

Ο υπολογιστής συνεχίζει να ανεξαρτητοποιείται, την στιγμή που γίνεται η πρώτη (αλλά όχι και τελευταία) αναφορά στο The Matrix!

Σχόλια