Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 5. Μεταγραφές και computer help

Ο υπολογιστής σε αυτή την ιστορία αποκτά μάτια και στόμα κι ένα μεγάλο ποσοστό της προσωπικότητας του (κάτι που πάντως συνεχίζει αμείωτα έως και αρκετά σκιτσάκια μετά).

Σχόλια