Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 4α. Supporter, 4b. CHPP unapproved

Η ιστορία με τα χρήματα, είναι πραγματική, και ο διάλογος έγινε μεταξύ δύο φίλων που τους έχει κάψει ο ChrisT! Στην “CHPP..” ιστορία, κάνει ακόμη την πρώτη του εμφάνιση και ο «υπολογιστής»! Επίσης οι δύο κύριοι ήρωες αποκτούν την οριστική τους μορφή.

Σχόλια