Η γωνιά του κατακα(η)μένου - 10. Ημέρα απεξάρτησης
Σχόλια